Connecteren naar remote Powershell


Wat ?
Remote Powershell laat toe om te verbinden naar een Exchange 2010 organisatie zonder de Exchange 2010 management tools te moeten installeren.
Vereisten

 • Windows Management Framework (Powershell V2) en
 • Windows Remote Management.

Volgende stappen moeten uitgevoerd worden:

 • Sla de credentials op van een account die remote mag aanloggen. (bijvoorbeeld: de Exchange Service account )
  • $credentials = Get-Credential
   • Als je een andere gebruiker de toelating wil geven om remote powershell te gebruiken:
   • Set-User –identity username –RemotePowershellEnabled $True
 • Sla de variabelen op in een sessie variabele
  • $session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionURI http://exchange-server/powershell -Credential $credentials
 • Importeer  de gedefinieerde sessie. Op deze manier wordt de sessie geimporteerd op de andere machine. Dit kan even duren.
  • Import-PSSession $session
 • Voer de Exchange commandos uit die je wil uitvoeren.
 • Wanneer je werk gedaan is, verwijder je de sessie.